Vanaf 1 Oktober zijn we niet meer in Haus Vossegatt ! We willen daarom iedereen bedanken voor het jaren lange vertrouwen, dat U " de Gast " in ons gehad heeft. Met vriendelijke Groet Jos en Minie Soetekouw

Kontaktieren Sie uns bitte. / Neem vrijblijvend contact op.


Reserveringen

Ab 8 personen gerne reservering bestätigen./ 
Graag vanaf 8 personen reserveren.

Ausnahme/ Uitzonderingen

Unsere Lebensmittel können Allergene nethalten. Wenn Sie etwas nicht essen können? Unser Personal gibt gerne Auskunft und wir können dies berücksichtigen.

Onze gerechten kunnen Allergenen bevatten. Mag U bepaalde producten niet eten? Geef dit tijdig aan,dan kunnen we hier rekening mee houden

Social Media

facebook  instagram  TripAdvisor

W.J.M Soetekouw Philipsen, gevestigd aan Restaurant Haus Vossegatt, 
is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
 
Contactgegevens:
www.hausvossegatt.de 
Restaurant Haus Vossegatt 
Vossegatt 24
47533 Keeken Kleve ( D)
0031 6 51812994
 
W.J.M. Soetekouw Philipsen is de Functionaris Gegevensbescherming van Hij/zij is te bereiken via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 
Persoonsgegevens die wij verwerken
verwerkt geen persoonsgegevens omdat op onze site geen persoonsgegevens achter gelaten kunnen worden. Ook gebruiken we geen social media plugins. 
 
 
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. 
Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. 
We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is.
 Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, 
om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.
 Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, 
neem dan contact met ons op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., dan verwijderen wij deze informatie.
 
 
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
W.J.M.Soetekouw verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 
 
Geautomatiseerde besluitvorming
W.J.M. Soetekouw Philipsen neemt [wel / niet] op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.
Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Haus Vossegatt) tussen zit. 
W.J.M.Soetekouw gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:
 
[aanvullen met naam van het systeem, waarom het gebruikt wordt, onderliggende logica, belang en verwachte gevolgen voor betrokkene]
 
 
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
 
W.J.M.Soetekouw bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is 
om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. 
Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
 
(Categorie) persoonsgegevens  > Bewaartermijn > Reseveringen in ons restaurant
Personalia                                  > Bewaartermijn > Reden                         
Adres                                          > Bewaartermijn > Reden
Enzovoort                                   > Bewaartermijn > Reden 
 
 
Delen van persoonsgegevens met derden
W.J.M Soetekouw verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst 
met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 
 
 
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
W.J.M.Soetekouw gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.
 
 
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account.
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken 
of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf 
en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. 
Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, 
door u genoemde organisatie, te sturen.
 
Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, 
stuur dan een gespecificeerd verzoek 
naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.;
 
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, 
vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. 
Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. 
Dit ter bescherming van uw privacy. Haus Vossegatt zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.
 
W.J.M.Soetekouw van Haus Vossegatt wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, 
de Autoriteit Persoonsgegevens. 
 
 
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Haus Vossegatt neemt de bescherming van uw gegevens serieus 
en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, 
ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, 
neem dan contact op met onze klantenservice of via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.